De Foundation for Higher Learning (FHL) is een internationale spirituele organisatie met centra in Nieuw-Zeeland, Europa, Noord-Amerika en Australië. De FHL Nederland maakt deel uit van deze internationale organisatie die tot doel heeft om meditatietechnieken en esoterische kennis aan te reiken waarmee de mens harmonie, liefde, wijsheid en het Goddelijke in zichzelf kan realiseren. Vanuit die realisatie worden deze kwaliteiten uitgedrukt in onze dagelijkse leefomgeving waardoor we bijdragen aan een betere samenleving. Met ons streven naar verdraagzaamheid en harmonie zijn we een ontmoetingsplaats voor mensen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.

IMG_8577 - Version 2

De FHL is plek voor spiritueel zoekenden die vanuit een grote mate van zelfverantwoordelijkheid willen werken aan de doelen van meditatie en het spirituele leven. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling, voor het bestuderen van de boeken en de meditatie technieken die door de organisatie worden aangereikt, en de toepassing ervan in hun eigen leven. Het gaat er daarbij niet om je wereldse verplichtingen en verantwoordelijkheden te verzaken, je bent en blijft een actief onderdeel van het maatschappelijk leven.

Er zijn veel wegen naar meditatie, zoals het Boeddhisme, Zen, Christendom en Transcendente meditatie. In de FHL worden veel van deze vormen beoefend, als één geïntegreerd Spiritueel Pad, dat naadloos aansluit bij de huidige tijdgeest, bewustzijn en de behoeften van deze tijd. Iedereen kan aansluiten, met of zonder meditatie-ervaring. Mocht dit je aanspreken, dan zijn er diverse mogelijkheden voor kennismaking met het werk, teaching en activiteiten van Imre Vallyon en de FHL (bijvoorbeeld via de uitgegeven boeken of het bijwonen van meditatiebijeenkomsten).

In Nederland zijn er plekken voor bezinning en meditatie in Haarlem, Den Bosch en Almere. In Haarlem en Den Bosch worden op vrijdagavonden meditatiesessies geboden voor mensen die willen kennismaken met de FHL. Ook in Almere gebeurt dit met grote regelmaat (maar dan op donderdagavonden).

Deze website geeft informatie over wat FHL te bieden heeft en geeft toegang tot een selectie van de teaching van de oprichter van deze spirituele organisatie Imre Vallyon.

Imre Jan2013-0056 - Version 2

“De Weg van het Hart is de ontdekking van Zijn”

Imre Vallyon  Hierophant • Brush (grey)