Imre Vallyon is een meester van de synthese. Zijn Teaching is universeel, en niet eenzijdig gericht op een specifieke religie of spirituele traditie. Hij omarmt alle tradities en richt zich op wat daar aan voorbij ligt: de Ene Werkelijkheid, Leven en Waarheid.

IMG_1426 - Version 2

Imre werd in 1940 geboren in Boedapest, Hongarije, en emigreerde op 15 jarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland. Van 1980 tot 2017 heeft hij intensief door de wereld gereisd voor het geven van workshops en retraites. Daarnaast heeft hij zich door het schrijven van boeken gewijd aan het verspreiden van de Spirituele kennis en uitleg van het Spirituele Pad. In 1982 heeft hij de Foundation for Higher Learning (FHL) opgericht. Met de bedoeling dat je de wetenschap van Transformatie, Verlichting, Zelf-Realisatie en Eenheid met God op direct en krachtige wijze kunt beoefenen en ervaren, zowel individueel als samen met anderen, door middel van groepswerk.

Het spiritueel leraarschap is Imre’s levenswerk. Hij werd geboren met Kosmisch Bewustzijn. Dit maakt dat hij alle bestaande spirituele en esoterische tradities uit Oost en West als een geheel ziet, als Eenheid. Al van jongs af aan heeft hij innerlijke openbaringen die hem inzicht geven in de verschillende lagen van Bewustzijn en de diepere dimensies van het menselijk bestaan. Zijn diepe kennis en inzicht van het Spirituele Pad haalt hij niet uit boeken of les- of cursusmateriaal van anderen, maar ontstaat spontaan als gevolg van zijn Innerlijke Staat van Zijn. Deze Hogere staat van Bewustzijn is tevens de bron van inspiratie waarmee hij zijn boeken schrijft of spirituele bijeenkomsten en retraites heeft geleid over de hele wereld.

Hij is een pionier in het tot synthese brengen van alle spirituele stromingen. Dit resulteert in een indrukwekkende veelzijdigheid aan meditatievormen. Hij ervaart de oude, heilige talen zoals het Sanskriet, Latijn, Hebreeuws en Arabisch als een levende Realiteit en dringt moeiteloos door tot de Essentie van technieken uit het Hindoeïsme, Boeddhisme, Zen, Kabbalah, Christelijke Gnostiek en het Soefisme. Dit is niet een intellectueel begrijpen, maar een direct Weten. Hij verbindt religie en transpersoonlijke inzichten, theologie en metafysica tot een praktisch, levend Pad in het Hier en Nu.

Met Liefde en Wijsheid, een heldere uitleg en een geaarde wijze van werken inspireert hij velen tot het aangaan van de Reis naar Zelfrealisatie, tot Verlichting van onszelf en daarmee uiteindelijk van de gehele mensheid. Imre ziet dit als zijn grote missie. Met zijn teaching wil hij een spiritueel veranderingsproces op gang helpen van het menselijk bewustzijn, en op die manier een volwaardige transformatie op wereldschaal teweegbrengen.

Na 30 jaar lesgeven tijdens retraites, is Imre op 77 jarige leeftijd in December 2017 gepensioneerd wat betreft het spreken in het openbaar.

Onze organisatie gaat verder, dankbaar voor alle kennis, inzichten en praktisch werk, dat we van Imre hebben mogen ontvangen.
Imre zegt: Our School is a training ground for Souls looking for the Source of Light on the way back to our Home from whence we came.

IMG_8975

“De komende jaren zijn een uitgelezen mogelijkheid voor de hele mensheid om te ontwaken in Hoger Bewustzijn, en ook op planetaire schaal kan een ongekende transformatie plaatsvinden. Om te begrijpen wat dit inhoud, moeten we eerst het proces van deze fundamentele transformatie begrijpen en wat wij daaraan kunnen bijdragen.”

Imre Vallyon, from his book Planetary Transformation