De Foundation for Higher Learning (FHL) is een westerse Spirituele Organisatie met centra over de hele wereld. De FHL biedt aan ‘spiritueel zoekenden’ een eigentijdse weg die gemakkelijk kan worden geïntegreerd met alle dagelijkse bezigheden, zoals gezin, carrière en andere verantwoordelijkheden.

“Onze missie in de wereld bestaat eruit praktisch toepasbare kennis en inzichten te geven over spirituele principes, de diepere wetmatigheden en dimensies van het leven. Dat is de functie van onze groep. We vinden het vooral belangrijk om uitleg en inzicht te geven over de Weg zoals die zich openbaart in het komende Nieuwe Tijdsgewricht – niet hoe het in het verleden was, maar wat Nu nodig is. De FHL wil een bijdrage leveren aan het verspreiden van deze nieuwe kennis en inzichten, de nieuwe manier om de Eeuwige Waarheid over God, de Mens en het Universum te begrijpen. Wij richten ons op alle mensen die klaar zijn voor het Spirituele Pad.”   Imre Vallyon

De Foundation for Higher Learning heeft drie verschillende lagen van werken:

  1. De Exoterische laag. Dit is het voorbereidende stadium, bedoeld voor nieuwe mensen die zich nog oriënteren en voor ‘de zoekenden’ op het Spirituele Pad. Zij ontvangen onderricht over de betekenis van het leven.
  2. De Esoterische laag. Deze laag is de ‘hoofdstroom’ van de organisatie en bestaat uit toegewijde leden die een actieve bijdrage leveren aan het werk van de FHL. Ze is bedoeld voor mensen die bewust voor dit Pad hebben gekozen, die de innerlijke roep van ‘de Ziel’ hebben gehoord. Ware esoterische kennis creëert een ‘Pad van Licht’. Door deze kennis ondergaat het leven van groepsleden een diepgaande transformatie en wordt hun persoonlijkheid meer in harmonie gebracht met de Ziel.
  3. De Mesoterische laag. Dit is spiritueel werk voor gevorderden en staat vooral in het teken van een multidimensionaal veld van Kennis en Discipline. Er wordt krachtig werk verricht op Zielsniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van het ‘Licht der Kennis’.

De keuze voor het Spirituele Pad betekent niet dat je je terugtrekt uit het dagelijkse leven. Integendeel, wie Zielsbewustzijn bereikt te midden van de onrust van het dagelijks bestaan volgt een hogere weg, omdat er aandacht is voor de vele uitdagingen die de spirituele aspirant naar Meesterschap kunnen leiden. Een van de belangrijkste doelstellingen van de FHL is de ontwikkeling van Groepsbewustzijn. Door in groepsverband te werken met verschillende meditatievormen en mantra’s, ontstaat er een krachtige groepsenergie, die elk afzonderlijk lid in staat stelt een grotere spirituele groei door te maken. Een sterke spirituele focus is zeer belangrijk. Individuele groepsleden kunnen zich ontwikkelen in een sfeer van harmonie en verdraagzaamheid, met respect en ruimte voor de wijze waarop ieder mens zijn of haar ontwikkelingsweg gaat. Er zijn niet veel uiterlijke regels; er wordt gewerkt vanuit het vertrouwen dat zelfdiscipline en betrokkenheid ontstaan door mensen vrij te laten.

Door een uitgebreid systeem van bijeenkomsten, workshops en retraites ontvangen groepsleden kennis en meditatietechnieken. Bovendien krijgen zij toegang tot een aanzienlijke hoeveelheid Universele Wijsheid, zoals die door de eeuwen heen bijeen is gebracht door de Spirituele Leraren uit de verschillende grote tradities. De FHL biedt een grote verscheidenheid aan spirituele technieken waarmee we ons denken, voelen en handelen meer in balans kunnen brengen, we een steeds dieper inzicht in ons zelf en de betekenis van het leven krijgen en uiteindelijk op heel directe wijze de aard van onze Ziel kunnen ervaren. Wanneer de persoonlijkheid in een bepaalde staat van harmonie is gebracht, kan het Licht van de Ziel zich openbaren en Liefde, Wijsheid en Kracht in ons leven brengen. Dit is het doel dat alle Spirituele instituties door de eeuwen hebben nagestreefd, en dat zal ook nooit veranderen. Van oudsher werd het bereiken van dit doel ook wel Zielsbewustzijn of Zelf-Realisatie genoemd. We kunnen ons bewustzijn dan nog verder uitstrekken naar Kosmisch Bewustzijn, wat betekent dat wij als mens volledig onze Goddelijkheid uitdrukken. Innerlijk Geluk is dan een staat van Zijn, die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Ons menselijk leven en het Goddelijk Leven zijn één geworden.

IMG_2072

“Het doel van spirituele ontwikkeling is een dusdanige integratie of synthese in mensen teweeg te brengen, dat men functioneert op alle niveaus – fysiek , verbeeldend, mentaal, intuïtief en spiritueel – en dat allemaal tegelijkertijd.”

Imre Vallyon  Hierophant • Brush (grey)