Open avonden mantra zingen en meditatie, vrijdagavonden

‘The moment you come to realize Who and What you really are, life will take on a new meaning and you van begin to live the Fulfilled Life’                              ~Imre Vallyon ~

Eén maal per maand bieden we een open avond met mantrazingen. En één maal per maand een open avond met een meditatie en mantrazingen. Een ingang voor de meditatie is bijvoorbeeld ‘ het ontwaken van het hart’, ‘adem’, ‘klank’, ‘het vrouwelijke principe’. Op de meditatie-avonden reiken we je praktische meditatievormen en esoterische kennis aan als handvaten op het spirituele pad.

Deze vrijdagavonden worden verzorgd door ervaren leraren binnen de Foundation for Higher Learning, centrum Den Bosch (Vught).

Planning 2019
Vrijdag 4 januari               mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 18 janari               meditatie en mantra           Koestal
Vrijdag 1 februari              mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 8 maart                 mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 22 maart               meditatie en mantra           Koestal
Vrijdag 5 april                    mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 19 april                  meditatie en mantra          Koestal
Vrijdag 7 juni                     mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 21 juni                   meditatie en mantra          Koestal

Vrijdag 6 september       mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 11 oktober           mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 8 november         mantrazingen                      Jagershuisje
Vrijdag 6 december         mantrazingen                      Jagershuisje


Praktische informatie

Locatie: Jagershuisje of Koestal op Landgoed Bleijendijk, St Michielsgestelseweg 22, Vught.
Tijd: 20 – 22 uur
Bijdrage in de huur: €15 voor een losse sessie, of €100 voor een kaart voor 10 sessies (geen einddatum) over te maken op FHL Nederland IBAN NL39 ABNA 0562 916 466 ovv ‘open sessies centrum Den Bosch’.

Voor de routebeschrijving, klik Hier.

Je bent van harte welkom.
Graag aanmelden bij Femke via denbosch@thefhl.nl.

Esoterische sessies: (voor leden)
Zondagochtenden van 10 – 13 uur, twee-wekelijks in de Koestal op landgoed Bleijendijk in Vught. Voor de routebeschrijving, klik Hier.

Zondag 13 januari, 27 januari, 10 februari, 17 maart, 31 maart, 14 april, 28 april, 19 mei, (mogelijk 2 en 23 juni).