Met het incarneren in een fysiek lichaam hebben we de verbinding met de grotere werkelijkheid, onze Ziel en het Goddelijke in onszelf verloren. De identificatie met onze persoonlijkheid (ons fysiek, emotioneel en mentaal lichaam) heeft doorgaans de overhand en dit blokkeert de ervaring van een diepere toestand van Spiritueel Gewaarzijn. Door de verschillende lagen van onze persoonlijkheid met elkaar te verbinden en in harmonie te brengen, is het mogelijk om heel direct ‘de Eenheid van al het Leven’ te ervaren en de verbinding met onze Ziel te herstellen. Om dit te verwezenlijken is van oudsher het Spirituele Pad beoefend.

De Foundation for Higher Learning (FHL) heeft de vier voornaamste Spirituele Wegen, zoals deze door de eeuwen heen zijn beoefend, in één Pad samengebracht:
De Weg van Devotie (Bhakti Yoga) – gaat over emoties, religieuze gevoelens, devotie, inspiratie.
De Weg van Dienstbaarheid, ´Service´ (Karma Yoga) – gaat over fysieke activiteiten in de fysieke wereld.
De Weg van Wijsheid (Jnana Yoga) – gaat over de ‘Mind’, mentale ontwikkeling, onderzoek en begrijpen van de werkelijkheid, wetenschap, filosofie en metafysica, hoe het Universum zich ontvouwt en het ontwaken van Creatieve Intelligentie.
De Weg van Meditatie (Raja Yoga) – gaat over de wetenschap en kunst van meditatie, de verschillende niveaus van bewustzijn en innerlijke stadia van ontwikkeling.

Dankzij een grote diversiteit aan meditatietechnieken kunnen deze vier wegen tegelijkertijd worden beoefend. Juist de integratie van alle facetten in één Pad zorgt voor een complete ontwikkeling.

Spirituele groei vindt plaats in twee richtingen:
–    verticaal: ten behoeve van onze innerlijke Realisatie, Verlichting en Bevrijding.
–    horizontaal: door het spirituele pad in harmonie te brengen met ons dagelijks leven en een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de wereld om ons heen.

Het ontwaken van het Hart- en Hoofdchakra neemt in het proces van Zelfrealisatie een belangrijke plaats in, alhoewel de andere chakra’s hier uiteraard ook bij betrokken zijn. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling van zowel de ‘mannelijke’ als de ‘vrouwelijke’ aspecten in jezelf. Op deze manier vindt een uitgebalanceerd transformatieproces plaats, met zowel ruimte voor innerlijke groei als aandacht voor ons uiterlijke, persoonlijke leven. Dit levert een positieve en constructieve bijdrage aan het leven en de wereld om ons heen alsmede aan het grote veranderingsproces dat de wereld momenteel ondergaat.

Het onderstaande diagram van de menselijke constitutie laat zien hoe veel groter ons bewustzijn zou kunnen zijn en hoe beperkt de persoonlijkheidsstructuur is vergeleken met het grotere wezen van de menselijke Ziel.

Human Constitution

Afkomstig uit: Heavens and Hells of the Mind by Imre Vallyon (Volume 1, page 43: The Human Constitution)